OM FORENINGEN

Kromann Reumert er initiativtager til en åben og uafhængig, dansk forening for EU-skatteret.

Formålet med foreningen er at skabe et forum for faglig dialog og sparring mellem praktikere, akademikere, interesseorganisationer, medarbejdere hos SKAT mv. og andre, der arbejder med EU-skatteret fra et dansk perspektiv. Foreningen beskæftiger sig udelukkende med direkte skat.

Det er hensigten, at der afholdes mindst tre årlige møder. Hvert møde tager udgangspunkt i et oplæg, som danner grundlag for diskussioner blandt medlemmerne. Når emnerne egner sig, vil der blive arrangeret paneldiskussioner, ligesom der lejlighedsvis vil være oplæg af gæster fra andre EU-medlemslande.

Emnerne vælges ud fra kriterierne aktualitet og dansk relevans, og emnerne skal således have betydning for dansk skattelovgivning, retspraksis og/eller administrativ praksis, herunder også processuelle forhold. Domme fra EU-Domstolen, der konkret har – eller kan tænkes at få – relevans for dansk ret og direktivforslag fra Kommissionen mv., vil således danne udgangspunkt for møderne.

Indtil videre tilbyder Kromann Reumert at lægge lokaler til medlemsmøderne.

logo